We zijn nog niet echt live, maar kijk gerust even rond. :)

HAKR, gevestigd aan Talmaplein 28, 7523 ZB Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hakr.nl
HAKR
Talmaplein 28
7523 ZB Enschede
+31640771940
Heinze Havinga is de Functionaris Gegevensbescherming van HAKR Hij/zij is te bereiken via info@hakr.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HAKR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HAKR verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hakr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HAKR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • HAKR analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • HAKR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HAKR gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen die besluiten nemen zonder tussenkomst van mensen:

 • Tijdelijk banlijst van IP adressen bij mislukte transactie, dit loopt via Shopify, en wordt ververst na een aantal uur.
 • ijdelijk banlijst van Credit cards gekoppeld aan IP adressen, dit loopt via Shopify, en wordt ververst na een aantal dagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HAKR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Het afhandelen van uw betaling. Tot aan verzoek van verwijdering.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief. Tot aan afmelding van nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Tot twee jaar na afhandeling van de vraag of klacht
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Tot aan verzoek van verwijdering.
 • HAKR analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Tot aan verzoek tot verwijdering.

Delen van persoonsgegevens met derden

HAKR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HAKR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Overzicht van verzamelde persoonlijke informatie

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de hakr.nl, en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. In dit privacybeleid verwijzen we naar alle informatie die een individu op unieke wijze kan identificeren (inclusief de onderstaande informatie) als “Persoonlijke Informatie”. Zie de onderstaande lijst voor meer informatie over welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom.

Informatie over het gebruik van de site

 • Voorbeelden van persoonlijke informatie die wij verzamelen: de versie van uw webbrowser, IP-adres, tijd, tijdzone, cookie informatie, welke pagina's of producten u bekijkt, and poster die u aanmaakt.
 • Doel van de verzamelde informatie: het correct tonen van de productie die u personaliseert, en om analyse te kunnen uitvoeren op hoe de site gebruikt wordt zodat wij deze kunnen optimaliseren.
 • Hoe wij deze data verzamelen: Deze informatie wordt automatisch verzameld door middel van cookies, en Matomo-tags.
 • Gedeeld met derden: Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bestelinfromatie

 • Voorbeelden van persoonlijke informatie die wij verzamelen: naam, adres voor bezorging, adres van betaling, transatie informatie (inclusief credit card, Paypal of bankgegevens), e-mail adres en telefoonnummer.
 • Doel van de verzamelde informatie: het kunnen voltooien van de bestellingen, het verwerken van betalingen, het verzorgen van de verzending, communicatie en afhandeling van eventuele klachten.
 • Hoe wij deze data verzamelen: U deelt deze gegevens met ons.
 • Gedeeld met derden: De bestelling en betalingsdata wordt gedeeld met Shopify, Adresgegevens worden ook gedeeld met PostNL voor het versturen van de bestellingen.

Klantenservice

 • Voorbeelden van persoonlijke informatie die wij verzamelen: naam, adres voor bezorging, adres van betaling, e-mail adres en telefoonnummer.
 • Doel van de verzamelde informatie: Het kunnen afhandelen van vragen en klachten.
 • Hoe wij deze data verzamelen: U deelt deze gegevens met ons.
 • Gedeeld met derden: Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HAKR gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ook is het mogelijk voor u om zich hier onder af te melden bij onze analytics software.

Naam Functie
_pk_ses.2.1fff Gebruikt voor het identificeren van sessie.
_pk_ref.2.1fff Gebruikt voor het identificeren van sessie.
_pk_id.2.1fff Gebruikt voor het identificeren van sessie.
hide_shopify_pay_for_checkout Gebruikt voor het communiceren van Shopify over het winkelwagentje.
secure_customer_sig Gebruikt rondom het inloggen van gebruikers.
storefront_digest Used in connection with customer login.
_shopify_u Used to facilitate updating customer account information.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hakr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. HAKR zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HAKR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HAKR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hakr.nl.